O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

JÍDELNÍČEK

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

GDPR

___________________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
___________________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí do Domova seniorů Prostějov
Smlouva "POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY"
Zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách v platném znění
Příspěvek při péči dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
Koncepce rozvoje na období 2013 - 2016

Seznam věcí k nástupu

 

Při nástupu do zařízení je důležité mít s sebou tyto doklady:
• rozhodnutí o důchodu, resp. o jiných příjmech,
• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
• občanský průkaz, příp. jiný doklad sloužící k prokázání totožnosti,
• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
• zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace
• + léky minimálně na 1. týden
Před přijetím je důležité podání žádosti.

 

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 20. 5. 2018