O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí do Domova seniorů Prostějov

Přijímají se pouze žádosti s aktuálním zájmem.

Aktuální žádosti, které nelze akceptovat v případě naplněné kapacity, jsou zařazeny do pořadníku.

Žádosti do budoucna nejsou přijímány. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost.

Žádost vždy doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

Smlouva "POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY"
Zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách v platném znění
Příspěvek při péči dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
Koncepce rozvoje na období 2016 - 2018

Seznam věcí k nástupu

 

Při nástupu do zařízení je důležité mít s sebou tyto doklady:
• rozhodnutí o důchodu, resp. o jiných příjmech,
• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
• občanský průkaz, příp. jiný doklad sloužící k prokázání totožnosti,
• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
• zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace
• + léky minimálně na 1. týden
Před přijetím je důležité podání žádosti.

 

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012

 

 

PROGRAMY KE STAŽENÍ:

PDF24 - aplikace pro heslování souborů: PDF24

Win7 - aplikace pro rozbalení komprimovaných souborů: WIN7

Crypt-text - aplikace pro heslování souborů: CRYPTEXT

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 10. 1. 2019