O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

CENÍK SLUŽEB

I. UBYTOVÁNÍ, STRAVA
Domov seniorů Prostějov, p. o. poskytuje na základě § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách základní činnosti v rozsahu následujících úkonů:
1) Poskytnutí ubytování
· Ubytování
· Úklid, praní a drobné opravy prádla a ošacení
2) Poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku cílové skupiny
3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Sociálně terapeutické činnosti
7) Aktivizační činnosti
8) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
9) Výše úhrady za ubytování (vč. Provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytováním) a stravu (vč. provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) jsou uvedeny v následující tabulce:

                        

Platný ceník stravy a ubytování od 1. 6. 2020

 

Strava / 1 den                                               165,- Kč       

Ubytování na dvojlůžkovém pokoji / 1 den        140,- Kč

Ubytování na jednolůžkovém pokoji / 1 den      170,- Kč

 

Výpočet celkové částky za měsíc:

 

(Strava + Ubytování) x počet dní v měsíci.

 

Příklad výpočtu měsíce únor na dvojlůžkovém pokoji:         (165 + 140) x 28 =  8 540

Příklad výpočtu měsíce květen na jednolůžkovém pokoji:    (165 + 170) x 31 = 10 385

 

 

II. POSKYTOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Domov seniorů Prostějov, p. o., poskytuje na základě §35 odst.4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách následující fakultativní činnosti za úhradu:
1. Možnost poskytnutí dopravy klientům dopravními prostředky, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Cena je stanovena dle počtu ujetých kilometrů spolu se mzdou řidiče dle času jízdy a čekání.
Základní sazba ceny za dopravu je stanovena dle vyhlášky č. 357/2007 Sb. a činí 4,10 Kč.
Stanoveny jsou následné sazby:

 

Benzin natural BA95       35,70 Kč

Nafta motorová              36,00 Kč

Mzda řidičů                    75,00 Kč/hod.

2. Možnost poskytnout ve výjimečných případech telefonní spojení z kanceláře sociálních pracovníků, ostatních THP pracovníků nebo z oddělení, kde bude zapsáno jméno volajícího, den, hodina a telefonní číslo volaného. Cena bude stanovena na základě měsíčního vyúčtování telefonních hovorů dle výpisu za dané telefonní číslo. Dále je k dispozici telefonní automat u hlavního vchodu do budovy Domova seniorů Prostějov, p. o.
Účinnost od: 1. 6. 2020

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 22. 2. 2020